Till ledare i företag och organisationer

För att vara framgångsrik som ledare behöver du alltid vara beredd att ta dig an utmaningar. Kraven är stora vad gäller förmågan till strategiska överväganden, att vara långsiktig och se runt hörnet, fatta beslut och ha mod att styra i en önskvärd riktning. Allt för att nå bästa resultat i din verksamhet.

Konkret kan det handla om att skapa jämställdhet i ditt företag eller organisation, att bygga förtroende i omvärlden eller att utveckla och vårda externa nätverk och kontakter. Det må gälla personer, kunder, media, företag, organisationer, myndigheter eller politiska makthavare på olika nivåer.

I allt detta är det inte alltid interna medarbetare räcker till. Ofta behövs nya perspektiv, strategiska råd, strategier för att nå jämställdhet, hjälp att hitta de rätta formuleringarna, ta fram underlag, ta kontakter, skriva tal och texter, leda samtal som moderator med mera. Detta är exempel på sådant som jag utifrån min erfarenhet och kompetens kan erbjuda dig.